FanfareFans

De muziekacademie spreekt kinderen nu reeds vanaf het eerste leerjaar aan en dat vinden wij uitstekend. Graag willen we dit aanbod verruimen met initiatie en speels samenspelen op klein-koper-instrumenten, voor echte fanfarefans, dus!

Kandidaatmuzikantjes kunnen op het einde van het eerste leerjaar (en dit jaar ook tweede leerjaar) een mini-muziekkamp meemaken: ze leren in drie keer een uurtje op zaterdag wat een blaasinstrument is en hoe het werkt; ze krijgen hun probeertrompetje mee naar huis en mogen het nadien houden.
Kostprijs: 30 euro, probeertrompet inbegrepen.

In het tweede leerjaar bieden wij een speeluur aan op zaterdag, om de veertien dagen. Onder professionele begeleiding bereiden wij hen met een heuse P-trumpet (of P-cornet of P-flugelhorn) voor op de instrumentenkeuze die ze in de academie kunnen maken vanaf het derde leerjaar. Starten op klein koper vormt de beste voorbereiding voor alle koperinstrumenten!
Kostprijs: 75 euro (+ 50 euro waarborg instrument).

Gedurende het derde en vierde leerjaar ondersteunen wij de kinderen die een klein koperinstrument volgen aan de academie met een bijkomend uurtje leuk samenspelen, eveneens een speeluur op zaterdag om de twee weken. KMV De Leiezonen wil tevens garant staan voor een goed leerinstrument dat kan gehuurd worden.

Beide speeluren worden (be)geleid door een professionele muzikant die zelf klein koper speelt. Het wordt zeker een leuke ervaring voor de kinderen, samen spelen met hun leeftijdsgenoten en vriendjes!

Minikamp FanfareFans
Voor wie? 1e en 2e leerjaar
Wanneer? zaterdag 15, 22 en 29 juni 2019, telkens van 9u tot 10u. 
Prijs? € 30, probeertrompet inbegrepen

Speeluur FanfareFans
Voor wie? 2e, 3e en 4e leerjaar
Wanneer? 2e leerjaar: elke 1e en 3e zaterdag v/d maand; 
3e & 4e leerjaar: elke 2e en 4e zaterdag v/d maand
(gedurende het schooljaar)
Prijs? € 75 (+ € 50 waarborg instrument)

INSCHRIJVEN?
– minikamp: voor 7 juni 2019
– speeluur: voor 15 augustus 2019
via info@kmvdeleiezonen.be