Bestuur

Het bestuur bestaat uit 10 leden die driejaarlijks worden verkozen door alle leden van de vereniging. Vanuit dit bestuur wordt een ‘managementteam’ aangesteld die de dagdagelijkse werking op zich neemt.

Voorzitter: Kasper Vanoverbeke
Ondervoorzitter: Hans Debrabandere
Penningmeester: Lando Vanoverbeke
Secretaris: Floris Anckaert
Jeugdcoördinator: Krist Balcaen
Bestuursleden: Geert Anckaert, Stephen Biebuyck, Marie Desmet, Joren Sabbe, Koen Van Marcke