Bestuur

Het bestuur bestaat uit 12 leden die driejaarlijks worden verkozen door alle leden van de vereniging. Vanuit dit bestuur wordt een ‘managementteam’ aangesteld die de dagdagelijkse werking op zich neemt.

Voorzitter: Stephan Desmet
Ondervoorzitter: Geert Anckaert
Penningmeester: Franky Vanoverbeke
Secretaris: Floris Anckaert
Jeugdcoördinator: Krist Balcaen
Bestuursleden: Tony Decavel, Marie Desmet, Hans Debrabandere, Koen Van Marcke, Heidi Vandenberghe, Karl Vandenberghe, Kasper Vanoverbeke

Managementteam: Geert Anckaert, Krist Balcaen, Kasper Vanoverbeke, Floris Anckaert

Bestuur2016-2019

 

Boven: Geert, Kasper, Tony, Stephan, Koen, Hans
Onder: Floris, Marie, Heidi, Krist, Franky, Karl