Historiek

De start van Young Woody-Brass werd genomen in 1992, onder impuls van het toenmalig bestuur van fanfareorkest ‘Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen’. Met de bedoeling de instroom van jonge muzikanten in het fanfareorkest veilig te stellen, werd gestart met het opleiden van jonge muzikanten. Bij de start in ’92 heette het orkest ‘Desselgems Jeugdorkest’ (DJO).

Young Woody-Brass kent reeds 2 dirigenten in zijn prille geschiedenis. In de beginjaren was Joos Creteur muzikaal leider van het orkest (dat toen uit een 10-tal muzikanten bestond). In 1997 kwam Rudy Lareu het orkest leiden en groeide het ledenaantal jaar na jaar. Momenteel musiceren er zo’n 50 jonge muzikanten binnen het orkest.

In 2008 kwam een kentering op bestuurlijk vlak, onder impuls van toenmalig voorzitster Heidi Vandenberghe. De samenstelling van de stuurgroep werd grondig herbekeken en er werd een langetermijnsvisie uitgetekend op vlak van jeugdbeleid. In samenspraak met het bestuur van het fanfareorkest kreeg de stuurgroep ook extra verantwoordelijkheden binnen het fanfareorkest. Hun taak werd uitgebreid naar het opvolgen van alle jongeren binnen de vereniging, zowel binnen het jeugdorkest als binnen het fanfareorkest. Sindsdien heet de stuurgroep officieel ook stuurgroep Jeugdwerking.
In 2008 werd een zoektocht gestart naar een nieuwe naam. Na 2 jaar denk- en zoekwerk werd in november 2010 de nieuwe naam ‘Young Woody-Brass” officieel bekend gemaakt tijdens het project De Geheime Kamer.

In 2010 nam het jeugdorkest voor het eerst deel aan een evaluatiewedstrijd van Vlamo. Het orkest trad aan in Eerste Afdeling en werd beloond met een Eerste Prijs van de jury.

Het orkest ging voor het eerst op concertreis in april 2014. In Tsjechië brachten ze enkele concerten in Pardubice en Lazne Bohdanec. Het was hét hoogtepunt in het bestaan van het jeugdorkest.

2017 was een jubileumjaar voor het orkest. De 25ste verjaardag van het orkest werd gevierd met een muzikale rondreis door verschillende landen. Aan dit project werkten heel wat verenigingen en scholen mee. Ook de 20ste verjaardag van Rudy als dirigent van het jeugdorkest werd in datzelfde jaar gevierd.