Stuurgroep

De stuurgroep Jeugdwerking is een kleinere groep van mensen die het dagelijks bestuur op zich neemt van het jeugdorkest alsook van de jongeren in het fanfareorkest.
De verschillende functies binnen de stuurgroep worden door volgende personen ingevuld:

  • Jeugdcoördinator: Krist Balcaen
  • Penningmeester: Sylvie Decabooter
  • Secretaris: Tom Schedin
  • Bestuursleden: Lando Vanoverbeke, Robin Van Marcke

Werkgroepen

De stuurgroep wordt bij de inhoudelijke en praktische organisatie van activiteiten bijgestaan door heel wat werkgroepen.

Werkgroepen bestaan uit spelende leden, ouders, sympathisanten en minstens 2 stuurgroepleden. Zij werken gedurende een bepaalde periode aan de voorbereiding en uitvoering van een specifieke activiteit (bijv. het repetitieweekend).

Voor de globale werking van onze vereniging vinden wij het werkgroepenmodel erg belangrijk. Het verhoogt de betrokkenheid en de verbondenheid binnen onze vereniging. Wij vinden de inbreng van YWB’ers en ouders erg waardevol om zo onze werking voldoende te kunnen afstemmen op de noden en behoeften.

Bovendien biedt het aan iedereen de kans onze werking van binnenuit te leren kennen en zo onze vereniging mee vorm te geven.