Yes we change

Arte del Musica: is het de kunst van de muziek of is het de kunst van het muziek?

Op 9 april willen we u in cultuurcentrum De Schakel demonstreren dat beide interpretaties geldig zijn. De kunst van de muziek, heerlijk mooie klanken van fantastische componisten (Paul Lovatt-Cooper, Philip Sparke, Thomas Doss e.a.) maar ook de kunst van ons orkest, de fanfare: het muziek!

In “Change“, een totaalspektakel van zo’n 100 minuten brengen wij u de kunst van “ons” Muziek . Over de geschiedenis van het tot stand komen van onze orkestvorm, via de functionele en sociale betekenis van muziekinstrumenten en orkesten, tot en met de ondersteunende rol die het orkest speelt bij andere

kunstvormen….. Oerwoudslagwerkers, kleine instrumentsecties, een marcherend peloton, de stomme film, dansers en zangers… alles passeert de revue!

Vergis u echter niet: niet alleen de inhoud van ons concertconcept verandert. We nemen de “verandering” zelfs als centraal thema… Het podium krijgt continu een nieuwe gedaante!


Let’s change the scene!