Fanfarissimo

Het orkest is lid van Fanfarissimo, een samenwerkingsverband van negen toonaangevende fanfareorkesten. Met vereende krachten willen zij het repertoire voor fanfares een kwaliteitsvolle impuls geven.

De organisatie streeft naar een groter kwaliteitsvol aanbod van originele werken voor fanfareorkest. Elk orkest engageert zich om op zijn beurt een compositie-opdracht uit te reiken aan een Belgische of internationale componist. Hiermee wil het tegemoet komen aan de nood aan nieuwe composities voor fanfares. Het wil componisten en uitgeverijen inspireren om te schrijven voor het fanfareorkest als veelzijdig ensemble.

Vanaf 2018 zullen jaarlijks twee nieuwe werken voor fanfareorkest in première worden gebracht. De volgorde waarin de orkesten een première brengen is bepaald door lottrekking (zie verder hieronder).

Voor de creatie van een eigen fanfarewerk kozen wij voor de Belgische componist Stijn Roels.

Voor het werk “World of Wizards” heeft de componist zich gebaseerd op een eigen uitgedacht fantasieverhaal over een magische wereld. In dit universum wordt er sinds jaren strijd geleverd tegen “de zwarte magiër” die alle vrije volkeren wil onderwerpen aan zijn alleenheerschappij gebaseerd op dwang en terreur. Ondanks de veel geleden gruwel en verschrikkingen vecht het “verbond van vrije volkeren” dapper terug o.l.v. “de witte magiër”. In een wanhopige poging om de vrijheid te redden, verricht deze laatste een spreuk waarbij een held uit onze wereld naar ginds wordt overgeheveld om het verschil te maken. Met deze spreuk, in de partituur: “A desperate spell …”, vangt het muziekstuk aan. Via vreemd klinkende noten en ritmes komen we terecht in de magische wereld. Er ontstaat een mysterieuze sfeer en de oude witte tovenaar begroet ons en doet zijn verhaal in “The old wizard speaks…”. Dit komt tot uiting via een euphoniumsolo.

Vervolgens leiden een aantal titels ons door het verdere muzikale verhaal:

  • “About bygone dark times” verklankt de zwarte tovenaar die, gedreven door hebzucht en macht, het rechte pad verliet en hierdoor door en door slecht werd. Een eerste muzikaal thema ontwikkelt zich en verschijnt achtereenvolgens in de hoorn- en baspupiter.

  • “Brave men rised and opposed evil “ laat via een opwekkend motief in de hoorns het moedige verzet van de nog resterende vrije volkeren klinken.

  • “A heartbreaking decision: war is inevitable” laat via een weemoedige sfeer eerst de saxpupiter aan het woord. De oorlog wordt veracht maar de strijders vermannen zich voor de allesbepalende nakende confrontatie. Vooral de trombones en de bugels maken hier door een ritmisch thema de dienst uit.

  • “The battle” is heel heftig van inslag. Een ritmisch en atonaal aandoend thema komt drie maal aan bod (bassen, euphonium/bariton en trompetten), steeds meer omgeven door groeiend geweld.

  • “A hero as a wizard!” Onze held van in het begin van het verhaal ontpopte zich doorheen de strijd tot een getalenteerde krijger én tovenaar. Hij brengt samen met de witte magiër via een groots klinkende passage de horden van het kwaad tot stilstand en vernietigd eigenhandig de zwarte magiër.

  • In “Double-hearted ” komt de muziek met een euphoniumsolo tot rust: we nemen via een koraal afscheid van diegenen die ons ontvielen en verwelkomen de langverwachte vrede.

  • De laatste titel “Time to go back” brengt onze held terug: de beginspreuk weerklinkt opnieuw en we worden op een spetterende manier terug getransporteerd naar onze eigen wereld.

Deelnemers (met het jaar waarin hun compositie-opdracht uitkomt):


2018

Koninlijke Stadsfanfaren Izegem (werk: Spirit of Terra Nova – Tom Davoren)

KF De Werkmanszonen Zichen (werk: Sechene Bollaar – Paul Lovatt-Cooper)


2019

KMV De Leiezonen Desselgem (werk: World of Wizards – Stijn Roels)

KF De Berthoutzonen Hallaar (werken: Nightglow – Ben Hollings en Phaeton opus 8 – Bart Watté)


2020

KF Kempenbloei Achel

KF Onafhankelijkheid Wiekevorst


2021

KF Moed en Volharding Heist-op-den-Berg

KF Volksopbeuring Massemen


2022

Fanfareorkest Brass-aux-Saxes Westerlo


Zie ook de website van Fanfarissimo.


Hieronder vindt u een verslag uit Klankwijzer.